1. dynamitgubbe

  dynami`tgubbe subst. ~n dynamitgubbar ORDLED: dyn-am-it--gubb-en
  Svensk ordbok
 2. dynamit

  dynamit, sprängämnen som innehåller nitroglycerin och/eller dinitroglykol som aktiv substans.
 3. bädda

  bädd`a verb ~de ~t ORDLED: bädd-ar SUBST.: bäddande, bäddning
  Svensk ordbok
 4. gubbe

  gubb`e subst. ~n gubbar ORDLED: gubb-en
  Svensk ordbok