1. dynasti

  dynasti, härskarsläkt, furstehus; regeringsperiod med regenter tillhörande samma släkt.
 2. kinesiska dynastier

  kinesiska dynastier är de perioder som Kinas historia är indelad i.
 3. dynasti

  dynasti´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: dyn-ast-in
  Svensk ordbok
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. flaviska dynastin

  flaviska dynastin, romersk kejsarfamilj bestående av Vespasianus (kejsare 69–79 e.Kr.), Titus (79–81) och Domitianus (81–96).
 6. Dynastinae

  Dynastinae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen noshornsbaggar i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 7. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 8. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.
 9. julisk-claudiska dynastin

  julisk-claudiska dynastin, samlingsbenämning på de inbördes besläktade familjer från vilka Roms tidigaste kejsare (till 68 e.Kr.) hämtades.
 10. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.