1. dynasti

  dynasti är en släkt där flera personer varit härskare, till exempel kejsare eller kungar.
 2. kinesiska dynastier

  kinesiska dynastier är de perioder som Kinas historia är indelad i.
 3. dynasti

  dynasti´ subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: dyn-ast-in
  Svensk ordbok
 4. Kina

  Kina, stat i östra Asien.

 5. Dynastinae

  Dynastinae, det vetenskapliga namnet på underfamiljen noshornsbaggar i skalbaggsfamiljen bladhorningar.
 6. julisk-claudiska dynastin

  julisk-claudiska dynastin, samlingsbenämning på de inbördes besläktade familjer från vilka Roms tidigaste kejsare (till 68 e.Kr.) hämtades.
 7. flaviska dynastin

  flaviska dynastin, romersk kejsarfamilj bestående av Vespasianus (kejsare 69–79 e.Kr.), Titus (79–81) och Domitianus (81–96).
 8. Världsarvskonventionen

  Världsarvskonventionen, Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, oftast kallad World Heritage Convention, internationell överenskommelse om skydd för världens kultur- och naturarv, antagen av UNESCO:s generalförsamling i Paris 1972.

 9. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 10. inka

  inka, quechua-talande indianfolk och förcolumbisk statsbildning i västra Sydamerika; ordet har även använts för dess härskare.