1. dyrk

  dyrk, redskap med vars hjälp man utan nyckel öppnar lås som inte är alltför komplicerade.
 2. Dyrafjörður

  Dyrafjörður, fjord i nordvästra Island; för belägenhet se landskarta Island.
 3. dyrortsgruppering

  dyrortsgruppering, indelning av Sveriges kommuner efter levnadskostnadsnivå, införd 1919 och avskaffad 1976.
 4. dyr

  dyr adj. ~t
  Svensk ordbok
 5. ränta

  ränta är en kostnad för att låna pengar.
 6. inflation

  inflation innebär att värdet på ett lands pengar försämras och att priserna stiger.

 7. utbud

  utbud är så mycket som det finns till försäljning av en viss vara eller tjänst.
 8. återvinning

  återvinning, återföring av använt material eller flytande restprodukter i tillverkningsprocesser (materialåtervinning) eller i odling.

 9. frihandel

  frihandel är handel mellan olika länder som är befriad från tullar och annat som gör handeln dyrare eller svårare.
 10. Dyrrhachion

  Dyrrhachion, antikt namn på den albanska staden Durrës.