1. kloning

  kloning, process som resulterar i uppkomsten av en klon.

 2. oljekraftverk

  oljekraftverk är ett kraftverk där man använder olja för att framställa el och ibland också värme.
 3. dyrtid

  dy`rtid subst. ~en ~er ORDLED: dyr--tid-en
  Svensk ordbok
 4. solkraftverk

  solkraftverk är en anläggning där man använder solenergi för att framställa el.
 5. väte

  väte, eller hydrogen, är det lättaste av alla grundämnen.
 6. guld

  guld är en gul, glänsande och mycket tung metall.
 7. marknadsföring

  marknadsföring är reklam och många andra saker som företag gör för att få människor och andra företag att köpa deras varor och tjänster eller satsa pengar i företaget.
 8. adjektiv

  adjektiv är en ordklass.
 9. helium

  helium är ett gasformigt grundämne.
 10. brunkol

  brunkol, lignit, gulbrun–brunsvart sedimentär bergart med en kolhalt av 65–84 %.