1. dystopi

  dystopi, i litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle, t.ex. Aldous Huxleys ”Brave New World” (1932; ”Du sköna nya värld”), Karin Boyes ”Kallocain” (1940) och George Orwells ”1984” (1949).
 2. dys-

  dys-, förled: fel-, illa-, miss-.
 3. dyslexi

  dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter.
 4. dysplasi

  dysplasi, medicinsk term för avvikande utveckling av kroppsvävnad.
 5. dysenteri

  dysenteri, eller rödsot, är en sjukdom som ger blodig diarré.
 6. dysfunktion

  dysfunktion, medicinsk och psykologisk term för störd eller rubbad funktion hos ett organ eller i en psykisk process.
 7. dyspné

  dyspné (nylat. dyspnoea, av grekiska dys­pnoia, av dys- och grekiska pnoē ’andedräkt’), andnöd, andfåddhet, symtom som förekommer normalt i samband med ansträngning.
 8. dystrof

  dystrof sägs ordagrant den miljö vara där näringen är svår att ta upp.
 9. dystrofi

  dystrofi, medicinsk term som ursprungligen avsåg verkningarna av förmodad näringsrubbning i en kroppsvävnad men som numera används, i liknande bemärkelse som degeneration, dvs. som benämning på en långsamt fortskridande undergång av vävnad, vanligen en följd av att vävnadsceller dör.
 10. dysartri

  dysartri, svårighet att artikulera normalt på grund av störning i nervsystemet.