1. dystopi

  dystopi, i litteraturen en skildring av ett inhumant, oftast totalitärt framtida samhälle, t.ex. Aldous Huxleys ”Brave New World” (1932; ”Du sköna nya värld”), Karin Boyes ”Kallocain” (1940) och George Orwells ”1984” (1949).
 2. dys-

  dys-, förled: fel-, illa-, miss-.
 3. dyslexi

  dyslexi, specifika läs- och skrivsvårigheter.

 4. dysfasi

  dysfasi, begränsad störning i hjärnans symbolfunktioner, främst språket.
 5. dysenteri

  dysenteri, rödsot, infektion i tjocktarmen.
 6. dysfunktion

  dysfunktion, medicinsk och psykologisk term för störd eller rubbad funktion hos ett organ eller i en psykisk process.
 7. dyspné

  dyspné (nylat. dyspnoea, av grekiska dys­pnoia, av dys- och grekiska pnoē ’andedräkt’), andnöd, andfåddhet, symtom som förekommer normalt i samband med ansträngning.
 8. dysprosium

  dysprosium, metalliskt grundämne hörande till lantaniderna i periodiska systemets grupp 3 (III A), sällsynta jordartsmetaller; kemiskt tecken Dy.
 9. dystymi

  dystymi, måttligt uttalat men långdraget depressionstillstånd.
 10. dysfori

  dysfori, nedstämdhet med inslag av retlighet, olust och otålighet.