1. dyvelsträck

  dyvelsträck, stinkasant, assa-foetida, asa foetida, excrementum Diaboli, drog som utvinns ur rötterna av två örter i familjen flockblomstriga växter, nämligen Ferula assa-foetida och F. narthex.

 2. dyvelsträck

  dy`velsträck subst. ~en ORDLED: dyvels--träck-en
  Svensk ordbok
 3. Ferula

  Ferula, det vetenskapliga namnet på ett släkte flockblomstriga växter med drygt 170 arter fleråriga örter hemmahörande i medelhavsområdet och sydvästra och centrala Asien; i Sydeuropa finns åtta arter.
 4. apotropeisk

  apotropeisk, avvärjande, avskräckande, särskilt om en rituell handling som syftar till att ge skydd mot hotande faror.
 5. pådyvla

  på`dyvla verb ~de ~t ORDLED: på--dyvl-ar SUBST.: pådyvlande, pådyvling
  Svensk ordbok