1. e

  e, i matematiken beteckning för basen för de naturliga logaritmerna, med decimalbråksutvecklingen 2,718 281 828 459...
 2. e

  e, egentligen e, beteckning för elementarladdning.
 3. e

  e, beteckning som med speciellt utförande förekommer vid kvantitetsuppgifter på förpackade varor som saluförs inom EU.
 4. E

  E, beteckning för flygeskader.
 5. E

  E, förkortning för europaväg.
 6. E

  E, bokstavsbeteckning för Östergötlands län.
 7. E

  E, egentligen E, beteckning för energi; SI-enhet joule (J).
 8. E

  E, egentligen E, beteckning för belysning; SI-enhet lux (lx).
 9. e

  e, musikterm: tredje tonen i C-durskalan, grundton i E-dur (fyra ♯) och e-moll (ett ♯).
 10. e

  e, beteckning för elementarpartikeln elektron.