1. Lars-Arne Norborg

  Norborg, Lars-Arne, 1919–2003, historiker, docent, universitetslektor i Lund 1963–84.
 2. Amerika

  Amerika, den kontinent – eller ”dubbelkontinent” – som omfattar landmassorna på västra halvklotet mellan Atlanten och Stilla havet.
 3. stenåldern

  stenåldern, samlingsbenämning på den äldsta och mest omfattande delen av människans förhistoria.
 4. Oceanien

  Oceanien, jordens minsta världsdel.

 5. andra världskriget

  andra världskriget, krig 1939–45 mellan Tyskland, Italien, Japan och deras bundsförvanter (axelmakterna) på den ena sidan och Storbritannien, Frankrike, USA, Sovjetunionen och deras bundsförvanter (de allierade) på den andra sidan.
 6. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.