1. EAN-kod

  EAN-kod, EAN-system, system för identifiering av bl.a. böcker och dagligvaror, se EAN.
 2. EAN-kod

  EAN-kod [eaen`-] subst. ~en ~er ORDLED: EAN--kod-en
  Svensk ordbok
 3. EAN

  EAN, förkortning för European Article Numbering, system för identifiering av dagligvaror bestående av en unik sifferkod och en optiskt läsbar symbol (streckkod).
 4. QR

  QR, QR-kod, tvådimensionell kod för optisk maskinell avläsning.
 5. streckkod

  streckkod, kod för maskinell optisk avläsning av identifieringsbegrepp, t.ex. av varuslag i en snabbköpskassa (se även EAN) eller boknummer i ett folkbibliotek.
 6. ISMN

  ISMN, International Standard Music Number, kod enligt internationell standard för identifiering av musiktryck (bl.a. partitur, stämsatser, sångböcker, notutgåvor i punktskrift, elektroniska notpublikationer).
 7. ISBN

  ISBN, International Standard Book Number, internationellt standardboknummer, kod som enligt internationell standard entydigt identifierar förlagsutgivna böcker.