1. EAN-kod

  EAN-kod, EAN-system, system för identifiering av bl.a. böcker och dagligvaror, se EAN.
 2. EAN-kod

  EAN-kod [eaen`-] subst. ~en ~er ORDLED: EAN--kod-en
  Svensk ordbok
 3. EAN

  EAN, förkortning för European Article Numbering, system för identifiering av dagligvaror bestående av en unik sifferkod och en optiskt läsbar symbol (streckkod).
 4. streckkod

  streckkod, kod för maskinell optisk avläsning av identifieringsbegrepp, t.ex. av varuslag i en snabbköpskassa (se även EAN) eller boknummer i ett folkbibliotek.
 5. QR

  QR, QR-kod, rutkod, tvådimensionell kod för optisk maskinell avläsning.

 6. ISMN

  ISMN, International Standard Music Number, kod enligt internationell standard för identifiering av musiktryck (bl.a. partitur, stämsatser, sångböcker, notutgåvor i punktskrift, elektroniska notpublikationer).
 7. ISBN

  ISBN, International Standard Book Number, internationellt standardboknummer, kod som enligt internationell standard entydigt identifierar förlagsutgivna böcker.