1. ecstasy

  ecstasy, MDMA, XTC, Adam, 3,4-metylendioximetamfetamin, hallucinogent amfetamin som vanligen förekommer i tablettform.
 2. narkotika

  narkotika är kemiska ämnen som påverkar hjärnan och som man kan bli beroende av.

 3. narkotikamissbruk

  narkotikamissbruk, narkomani, vanemässigt bruk av narkotiskt medel som medför psykiska, sociala och ofta också kroppsliga skadeverkningar.

 4. centralstimulerande medel

  centralstimulerande medel, ämnen som genom att påverka centrala nervsystemet framkallar ökad psykisk och fysisk aktivitet, ofta också reducerad aptit.

 5. MDMA

  MDMA, 3,4-metylendioximetamfetamin, hallucinogen drog, se ecstasy.

 6. hallucinogener

  hallucinogener, psykedeliska droger, psykotomimetiska droger, narkotikaklassade psykoaktiva substanser som redan i små doser har svåra ruseffekter.

 7. rave

  rave, rejv, större dansarrangemang med house- eller technomusik.
 8. moralpanik

  moralpanik, moralisk panik, benämning på överdrivna och stereotypa reaktioner på nya kulturfenomen som anses hota samhällets värderingar eller intressen.
 9. drogkultur

  drogkultur, kulturform i vilken droger ingår som en del av livsmönstret.

 10. Hedy Lamarr

  Lamarr, Hedy, egentligen Hedwig Kiesler, 1914–2000, österrikisk-amerikansk skådespelerska och uppfinnare.