1. ECU

  ECU, förkortning för European Currency Unit, se ecu.
 2. ecu

  ecu, ECU, European Currency Unit, tidigare europeisk räkne- och valutaenhet som bestod av en korg av samtliga EU-länders valutor.
 3. écu

  écu, franska mynt; namnet syftar på den på mynten avbildade skölden.
 4. écu

  écu, triangulär medeltida sköldtyp, förd av rytteri.
 5. ecu

  ecu [eky´ el. eku´] subst. ~n, plur. ~ ORDLED: ec-un
  Svensk ordbok
 6. écu

  écu [eky´] subst. ~n ~er ORDLED: éc-un
  Svensk ordbok
 7. ecuadorian

  ecuadoria´n [ekva-] subst. ~en ~er ORDLED: ecuadori-an-en
  Svensk ordbok
 8. ecuadorianska

  ecuadoria´nska [ekva-] subst. ~n ecuadorianskor ORDLED: ecuadori-an-skan
  Svensk ordbok
 9. ecuadoriansk

  ecuadoria´nsk [ekva-] adj. ~t ORDLED: ecuadori-an-ska
  Svensk ordbok
 10. Ecuador

  Ecuador är ett land i Sydamerika.