1. ed

  ed, benämning på dels en inför domstol eller annan myndighet avgiven försäkran om tillförlitligheten av en utsaga, dels ett högtidligt avgivet löfte om att vissa ämbetsplikter ska uppfyllas, ämbetsed eller tjänsteed, dels en försäkran om trohet och lydnad, tro- och huldhetsed.
 2. Ed

  Ed, centralort i Dals-Eds kommun, Dalsland (Västra Götalands län); 2 994 invånare (2016).

 3. ed.

  ed., förkortning för edition och för latin edidit ’har utgivit’.
 4. Hippokrates ed

  Hippokrates ed, etisk föreskrift för läkaryrkets utövande, bevarad bland de skrifter som traditionellt tillskrivs Hippokrates.
 5. Ed

  Ed, f.d. församling i Linköpings stift, nordöstra Småland.
 6. Ed Sheeran

  Sheeran, Edward (Ed), född 1991, brittisk sångare, gitarrist och låtskrivare. 

 7. Ed McBain

  McBain, Ed, pseudonym för Evan Hunter, ursprungligen Salvatore Lombino, 1926–2005, amerikansk författare.

 8. Ed

  Ed, f.d. församling i Grums kommun, Värmland (Värmlands län).
 9. Ed

  Ed, församling i Härnösands stift, Sollefteå kommun, Ångermanland (Västernorrlands län); 745 invånare (2016).

 10. ed

  ed, landtunga, ofta smal och därtill låg, använd som passage mellan eller utmed farbara vatten.