1. Nidhögg

  Nidhögg, i fornnordisk religion en drake som gnager på världsträdet Yggdrasils rot.

 2. nornor

  nornor, i fornnordisk mytologi kvinnliga väsen som råder över ödet, även gudarnas.
 3. Ríg

  Ríg , i eddadikten Rígsthula annat namn på guden Heimdall.
 4. Frode

  Frode(isländska Fróði), namn på danska sagokungar; dess innebörd är här möjligen ’den fruktbringande’. Särskilt ryktbar är den kung Frode som i eddadikten Grottesången under kejsar Augustus era förknippas med en lycklig och fredlig epok i Norden: ”Frodefreden”.
 5. Ragnarök

  Ragnarök, fornisländska ragna rǫk, ”makternas sista öde”, föreställningar i den fornnordiska mytologin om universums undergång, mest grandiost uttryckta i eddadikten ”Völuspá” och utförligt kommenterade i Snorres Edda.
 6. epos

  epos, den viktigaste kategorin i bunden form inom den äldre berättarkonsten, företrädd på flertalet håll där ett litteraturspråk utvecklats.
 7. Idavallen

  Idavallen, i fornnordisk mytologi den slätt som låg runt Asgård (gudarnas boning mitt i Midgård, människornas värld).
 8. Völuspá

  Völuspá, Voluspá, ’Völvans spådom’, en av de mest berömda eddadikterna, 66 strofer på versmåttet fornyrdislag.
 9. vaner

  vaner (fornisl. vanir), i fornnordisk mytologi en av dess två gudagrupper, asar och vaner.
 10. Ägir

  Ägir, havsjätte (det personifierade havet) i fornnordisk religion, som med sin maka Ran hade nio döttrar, havsvågorna.