1. Eddan

  Eddan, se Edda.
 2. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 3. pergament

  pergament är ett material att skriva på.
 4. Gjuke

  Gjuke (isländska Gjúki), kung omtalad i den poetiska Eddan, se gjukungar.
 5. Grane

  Grane (isländska Grani), i den poetiska Eddan namn på hjälten Sigurd Fafnesbanes häst, vilken han klövjade med den väldiga guldskatt som draken Fafner ruvat över.
 6. Reginsmál

  Reginsmál , senare namn på en i den svit av dikter i den poetiska Eddan som skildrar den unge hjälten Sigurd Fafnesbanes uppväxt.
 7. Alvíssmál

  Alvíssmál , en av den poetiska Eddans mytiska dikter, sannolikt en av de yngre.
 8. Ivaldes söner

  Ivaldes söner, enligt den prosaiska Eddan de dvärgar som, när Loke klippt av håret på Tors hustru Siv, smidde ett nytt hår av guld åt henne.
 9. Axel Åkerblom

  Åkerblom, Axel, 1864–1937, filolog och översättare.
 10. Hans Kuhn

  Kuhn, Hans, 1899–1988, tysk språkforskare, professor i Kiel 1943–67.