1. Edda

  Edda, benämning på två skilda verk i medeltida isländsk litteratur.
 2. Edda

  Edda, ”Nordisk tidsskrift for litteraturforskning”, grundad 1914 av Gerhard Gran och utgiven i Norge.
 3. edda

  edd`a subst. ~n eddor ORDLED: edd-an
  Svensk ordbok
 4. Edda Moser

  Moser, Edda, född 1938, tysk-österrikisk opera- och konsertsångerska (sopran).
 5. Edvard (Edde) Gleerup

  Gleerup, Edvard (Edde), 1860–1928, arméofficer och afrikaresenär, sonson till C.W.K. Gleerup.

 6. Eddan

  Eddan, se Edda.
 7. Snorre Sturlasson

  Snorre Sturlasson var en isländsk författare som levde cirka 1178–1241.
 8. Codex Upsaliensis

  Codex Upsaliensis, benämning på vissa handskrifter som förvaras i Uppsala universitetsbibliotek.
 9. Oden

  Oden, Odin, fornisländska Oðinn, gud i fornnordisk mytologi, den främste bland asarna, till namnet besläktad med kontinentalgermanernas Wodan.
 10. kanonbåt

  kanonbåt, mindre örlogsfartyg med ett fåtal kanoner ombord, använt nära kusten och på floder (flodkanonbåt).