1. edil

  edil (latin aedilis, en bildning till aedes ’rum’, ’tempel’), aedilis, romersk ämbetsmannatitel.
 2. edil

  edi´l subst. ~en ~er ORDLED: edil-en
  Svensk ordbok
 3. aedil

  aedil, romersk ämbetsman, se edil.
 4. kurulisk

  kurulisk, särskiljande beteckning för de högsta statsämbetena i antikens Rom (bland de ordinära ämbetena konsuler, praetorer och kuruliska ediler samt censorer), härledd av det faktum att deras innehavare hade rätt att använda sella curulis, en rygglös fällstol av elfenben med ursprung i kungatiden.
 5. Edla

  Edla, kvinnonamn, kortform av fornhögtyska namn på Edil(i)-, i svenska dock närmast associerat med ädel.
 6. Lentulus Spinther

  Lentulus Spinther (Publius Cornelius Lentulus Spinther), död cirka 47 f.Kr., romersk statsman av släkten Cornelius.

 7. cursus honorum

  cursus honorum, den under senrepubliken fastlagda ordningen för sökande av högre romerska statsämbeten.
 8. Calpurnius

  Calpurnius, romersk plebejisk släkt, känd sedan 200-talet f.Kr.
 9. annona

  annona, under antiken beteckning för spannmålsförsörjningen framför allt till Rom.
 10. Caelius Rufus

  Caelius Rufus, Marcus Caelius Rufus, född ca 82 f.Kr., död 48 f.Kr., romersk talare och politiker.