1. Edla

  Edla, kvinnonamn, kortform av fornhögtyska namn på Edil(i)-, i svenska dock närmast associerat med ädel.
 2. Ada

  Ada, kvinnonamn av hebreiskt ursprung med betydelsen ’prydnad’; ibland snarast kortform av t.ex. Adela.
 3. Inge Edler

  Edler, Inge, 1911–2001, läkare, överläkare vid kardiologiska kliniken vid Lunds lasarett 1963–77; professors namn 1987.
 4. Johan Edler

  Edler (egentligen Olofsson), Johan, 1734–97, bildhuggare, bonde.
 5. Bengt Edlén

  Edlén, Bengt, 1906–93, fysiker, professor vid Lunds universitet 1944–73.
 6. Ella

  Ella, kort- och smekform av flera kvinnonamn, såsom Elisabeth, Gabriella, Eleonora och Edla.
 7. edligen

  e`dligen adv. ORDLED: ed-lig-en
  Svensk ordbok
 8. edlig

  e`dlig adj. ~t ORDLED: ed-lig
  Svensk ordbok
 9. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 10. Sollefteå

  Sollefteå, församling i Härnösands stift, Sollefteå kommun, Ångermanland (Västernorrlands län); 8 523 invånare (2016).