1. effekt

  effekt är arbete dividerat med tid.
 2. effekt

  effek´t subst. ~en ~er ORDLED: ef-fekt-en
  Svensk ordbok
 3. DIN-effekt

  DIN-effekt, avgiven maximal mekanisk nyttoeffekt från förbränningsmotorer, fastställd enligt tyska normer, DIN.
 4. fotoelektrisk effekt

  fotoelektrisk effekt, se fotoeffekt.
 5. termogenetisk effekt

  termogenetisk effekt, detsamma som specifik dynamisk verkan.
 6. reell effekt

  reell effekt, inom elektroniken detsamma som aktiv effekt.
 7. inotrop effekt

  inotrop effekt, den effekt på kraften i hjärtmuskelns sammandragning som ett läkemedel ger.
 8. reaktiv effekt

  reaktiv effekt, den effekt i ett elektriskt nät som inte ger upphov till något nyttigt arbete.
 9. aktiv effekt

  aktiv effekt, medelvärdet av effekten i en växelströmskrets.
 10. skenbar effekt

  skenbar effekt, med beteckning S, är produkten av spänningens och strömmens effektivvärden vid växelström, dvs. S =  U ·  I.