1. effekt

  effekt, fysikalisk storhet som anger den energimängd som per tid överförs från ett avgivande till ett mottagande system.
 2. extern effekt

  extern effekt,, inom ekonomin en effekt vid sidan av dem som berör verksamheten.
 3. effektetik

  effektetik, detsamma som konsekvensetik.
 4. effektivitet

  effektivitet, prestationsförmåga, inom ekonomin förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat.
 5. effektiv ränta

  effektiv ränta, den totala kostnaden för en kredit, angiven som en årlig ränta beräknad på kreditbeloppet.
 6. effektor

  effektor, cell eller organ som reagerar på en specifik retning (stimulus).
 7. fotoelektrisk effekt

  fotoelektrisk effekt, se fotoeffekt.
 8. Hawthorne-effekt

  Hawthorne-effekt , en undersökningseffekt som först påvisades av en forskargrupp ledd av Elton Mayo.
 9. induktiv effekt

  induktiv effekt, inom organisk kemi den effekt som en polär eller dipolär grupp utövar vid det ställe i molekylen där en reaktion sker.

 10. effektlagen

  effektlagen, belöningslagen, inlärningspsykologisk ”lag” som först demonstrerades experimentellt i slutet av 1800-talet av Edward L. Thorndike.