1. effektiv

  effektiv (franska effectif, av latin effectivus ’verksam’), som ger (gott) resultat (jämför effektivitet); verklig, egentlig (jämför t.ex. effektiv ränta).
 2. effektiv

  effektiv [-i´v el. ef´-] adj. ~t ORDLED: ef-fekt-iv
  Svensk ordbok
 3. effektiv ränta

  effektiv ränta är den totala kostnaden för ett lån, se ränta.
 4. effektiv massa

  effektiv massa, storhet inom kondenserade materiens fysik: den massa som skall tillordnas en elektron i en kristall för att dess acceleration i ett yttre fält skall ges direkt av Newtons 2:a lag.
 5. effektiv temperatur

  effektiv temperatur, inom meteorologin den temperatur som upplevs vid vindavkylning.
 6. effektiv utstrålning

  effektiv utstrålning, skillnaden mellan den utgående infraröda markstrålningen och den inkommande infraröda strålningen från atmosfären.
 7. effektiv populationsstorlek

  effektiv populationsstorlek, Ne, teoretiskt genetiskt begrepp som många studier av genetisk variation bygger på.
 8. effektiv temperatur

  effektiv temperatur, ett inom astrofysiken centralt temperaturbegrepp.
 9. effektivitet

  effektivitet, prestationsförmåga, inom ekonomin förhållandet mellan insatserna i en verksamhet och verksamhetens resultat.
 10. effektivitet

  effektivitet (jämför effektiv), ett termodynamiskt mått på effektiviteten i en energiomvandlingsprocess är energiverkningsgrad (se energiomvandling).