1. effektuera

  effektue´ra verb ~de ~t ORDLED: ef-fektu-er-ar SUBST.: effektuerande, effektuering
  Svensk ordbok
 2. profoss

  profoss (fornfr. provost, av medeltidslat. propositus, praepositus, egentligen ’föreståndare’, ’prost’), förr en militär befattningshavare som övervakade ordningen bland soldaterna, verkställde bestraffningar m.m.
 3. Skolöverstyrelsen

  Skolöverstyrelsen, , central myndighet för skolväsendet i Sverige 1920–91.
 4. Gracchus

  Gracchus (Tiberius Sempronius Gracchus), född 162 f.Kr., död juni 133 f.Kr., romersk statsman; jämför släktartikel Gracchus.

 5. Engelbrektsupproret

  Engelbrektsupproret, Engelbrektsfejden, det uppror under Engelbrekt Engelbrektssons ledning som bröt ut i juni 1434 mot unionskungen Erik av Pommern.

 6. genomföra

  ge`nomföra verb genomförde genomfört, pres. genomför ORDLED: gen-om--för-de SUBST.: genomförande, genomföring
  Svensk ordbok