1. efterkrigstiden

  efterkrigstiden, allmän betydelse benämning på en period som infaller efter ett krigstillstånd. I västerländsk mening avses vanligen perioden från andra världskrigets slut 1945 fram till våra dagar.
 2. På spaning efter den tid som flytt

  På spaning efter den tid som flytt, À la recherche du temps perdu, romansvit i sju delar av den franske författaren Marcel Proust, publicerad 1913–27.

 3. efterfrågeteori

  efterfrågeteori, nationalekonomisk teori för i första hand hushållens efterfrågan på varor och tjänster.
 4. efterklang

  efterklang, den avklingande akustiska vågenergi som finns kvar i ett rum (eller annat slutet system) efter det att ljudkällorna stoppats.
 5. efterfrågan

  efterfrågan, den mängd av en viss vara eller tjänst som köpare är villiga att köpa vid ett visst pris.
 6. efter

  3ef`ter adj., ingen böjning
  Svensk ordbok
 7. efter

  1efter [ef`- äv. ef´-] prep.
  Svensk ordbok
 8. efter

  2efter [ef`- äv. ef´-] adv.
  Svensk ordbok
 9. efterstratifiering

  efterstratifiering, poststratifiering, innebär vid urvalsundersökningar att man stratifierar först efter urvalstillfället (jämför stratifierat urval).

 10. efternamn

  efternamn, den del av en persons officiella namn som står efter ett eller flera förnamn och eventuella mellannamn.