1. meddelarskydd

  meddelarskydd, det skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet, vilket tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen ger den som vill meddela uppgifter avsedda att offentliggöras i massmedier.

 2. Heinrich Böll

  Böll, Heinrich, född 21 december 1917, död 16 juli 1985, västtysk författare, Nobelpristagare i litteratur 1972.
 3. teknetium

  teknetium, radioaktiv metall, det första grundämne som framställts på konstlad väg och det lättaste för vilket inga stabila isotoper existerar.
 4. Processen

  Processen, Der Prozess, roman av den tjeckiske, tyskspråkige författaren Franz Kafka, utgiven 1925.

 5. sjöräddning

  sjöräddning, efterforskning och undsättning av nödställda till sjöss.
 6. mediedrev

  mediedrev, den process som uppstår när ett antal medier vid samma tidpunkt samlar in och publicerar ofördelaktiga uppgifter om en person, institution, organisation eller ett företag.
 7. Oliver Sacks

  Sacks, Oliver, född 9 juli 1933, död 30 augusti 2015, brittisk-amerikansk neurolog och författare.

 8. Itil

  Itil, det khazariska rikets huvudstad under 700–900-talen, belägen nära Kaspiska havet vid Volgas nedre lopp.
 9. Ludwig Leichhardt

  Leichhardt, Ludwig, 1813–48, australisk upptäcktsresande av preussisk börd.
 10. familjeåterförening

  familjeåterförening sker inom den verksamhet inom rödakorsrörelsen som kallas Restoring Family Links (RFL) i syfte att hjälpa familjer som splittrats i samband med krig eller naturkatastrof att komma i kontakt med varandra.