1. eftersök

  eftersök, jägarens arbete i syfte att återfinna trafikskadat vilt eller påskjutet vilt som inte har fallit på skottplatsen.
 2. legering

  legering är en blandning av metaller och olika legeringsämnen (som oftast själva är metaller).

 3. vril

  vril, masurknöl, sällsynt förekommande knölformig utväxt på trädstam.
 4. Orlando Bloom

  Bloom, Orlando, född 1977, brittisk skådespelare.

 5. gran

  gran, rödgran, vanlig gran, Picea abies, art i familjen tallväxter.
 6. datalingvistik

  datalingvistik, gren inom språkvetenskapen som syftar till att vinna ökade insikter i människans språk (skrift och tal) och dess användning genom utnyttjande av datamaskinella metoder och olika språkliga data.
 7. eftersökt

  ef`tersökt adj., neutr. ~ ORDLED: efter--sök-ta
  Svensk ordbok
 8. eftersök

  ef`tersök subst. ~et ORDLED: efter--sök-et
  Svensk ordbok
 9. glaskonst

  glaskonst, konstföremål av glas.
 10. Roman Polanski

  Polanski (egentligen Polański), Roman, född 18 augusti 1933, polsk filmregissör, efter 1963 verksam i Storbritannien, USA samt i Frankrike, där han är bosatt sedan 1978.