1. efterskänka

  ef`terskänka verb efterskänkte efterskänkt, pres. efterskänker ORDLED: efter--skänk-er SUBST.: efterskänkande, efterskänkning
  Svensk ordbok
 2. avlatsbrev

  avlatsbrev, indulgensbrev, dokument som innehåller en försäkran om avlat.

 3. amnesti

  amnesti, kollektivt efterskänkande av ådömda straff eller ändring av brottsrubricering, vanligen för politiska brott.
 4. straffpreskription

  straffpreskription, att böter som inte slutbetalts viss tid efter domen efterskänks och fängelsestraff bortfaller om domen inte avtjänats efter viss tid.
 5. avlat

  avlat, i romersk-katolska kyrkan efterskänkande av botgöring för begångna synder.
 6. vapenamnesti

  vapenamnesti, efterskänkande av straff eller åtal för olagligt innehav av vapen.

 7. sabbatsår

  sabbatsår, vart sjunde år, då marken i Israel enligt bestämmelserna i Tredje Moseboken 25 inte fick brukas utan skulle hålla sabbat, dvs. vila.
 8. förlåtelse

  förlåtelse, mångfasetterat begrepp som i vardagslivet bl.a. innebär återupprättelse av gemenskap efter en moralisk konflikt mellan två individer.
 9. Jöns Bengtsson Oxenstierna

  Oxenstierna, Jöns Bengtsson, född ca 1417, död 1467, ärkebiskop, riksföreståndare; jämför släktartikel Oxenstierna.
 10. Stampen AB

  Stampen AB, mediekoncern i Göteborg bildad 1989 som moderbolag för Göteborgs-Posten.