1. eftersom

  eftersom [ef´- el. ef`-] konj. ORDLED: efter--som
  Svensk ordbok
 2. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 3. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 4. biologisk mångfald

  biologisk mångfald, biodiversitet, artrikedom, genetisk variation inom arter samt mångfalden av ekosystem.

 5. högkultur

  högkultur, benämning på företrädesvis forna kulturer av civilisatorisk typ (se civilisation), som t.ex. kulturerna i Mesopotamien, det gamla Egypten, Kina och Mellanamerika.
 6. konservatism

  konservatism är ett sätt att se på samhället som strävar efter bevarande av gamla traditioner och system.
 7. marknadsekonomi

  marknadsekonomi är ett ekonomiskt system.
 8. näringskedja

  näringskedja kallas den väg som näringsämnen vandrar genom växter, djur, svampar och mikroorganismer.

 9. DNA

  DNA är det kemiska ämne som arvsmassan består av.

 10. kommunism

  kommunism, benämning på en rad besläktade idéer om att egendomen bör vara gemensam eller åtminstone jämnt fördelad i samhället.