1. eftersom

  eftersom [ef´- el. ef`-] konj. ORDLED: efter--som
  Svensk ordbok
 2. eftersommar

  ef`tersommar subst. ~en äv. ~n, eftersomrar ORDLED: efter--sommar-en
  Svensk ordbok
 3. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 4. cell

  cell är den minsta levande byggstenen i alla organismer: djur, växter, svampar, bakterier och så vidare.

 5. intersektionalitet

  intersektionalitet, samhällsvetenskapligt begrepp som syftar till att synliggöra specifika situationer av förtryck som skapas i skärningspunkter för maktrelationer baserade på ras, kön och klass.
 6. relativitetsteorin

  relativitetsteorin, fysikalisk teori som beskriver rummets och tidens egenskaper.
 7. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 8. livets utveckling

  livets utveckling, de levande organismernas evolution från den första urcellen till dagens biologiska mångfald.
 9. pH

  pH, pH-värde, mått i form av ett tal på hur sur eller hur basisk (alkalisk) en lösning är.
 10. stamcell

  stamcell, omogen cell som genom delningar ger upphov till mer mogna (mer differentierade) celler samt till fler stamceller, så att antalet stamceller i organismen bibehålls.