1. eftersom

  eftersom [ef´- el. ef`-] konj. ORDLED: efter--som
  Svensk ordbok
 2. eftersommar

  ef`tersommar subst. ~en äv. ~n, eftersomrar ORDLED: efter--sommar-en
  Svensk ordbok
 3. bostonterrier

  bostonterrier, amerikansk hundras inom FCI-grupp 9 (före 1994 inom gruppen dvärghundar).
 4. alkoholer

  alkoholer är en grupp kemiska ämnen som innehåller minst en OH-grupp (hydroxylgrupp).

 5. korallormar

  korallormar, Micrurus, släkte giftsnokar med ca 50 arter i södra USA till centrala Argentina.
 6. toppig giftspindelskivling

  toppig giftspindelskivling, spetstoppig spindelskivling, Cortinarius speciosissimus, art i basidsvampsordningen Agaricales.
 7. babyloniska skökan

  babyloniska skökan eller ”skökan på vilddjuret”, en apokalyptisk gestalt i Upp. 17 som symboliserar den hedniska världsmakten (Rom).
 8. purpurknipprot

  purpurknipprot, vaniljknipprot, Epipactis atrorubens, art i växtfamiljen orkidéer.
 9. fritungeinstrument

  fritungeinstrument är musikinstrument där tonen uppstår när en tunga av metall eller bambu i instrumentet vibrerar.
 10. knäppare

  knäppare, Elateridae, familj skalbaggar som har världsvid utbredning och omfattar ca 9 000 arter, varav 90 har påträffats i Sverige.