1. efterstratifiering

  efterstratifiering, poststratifiering, innebär vid urvalsundersökningar att man stratifierar först efter urvalstillfället (jämför stratifierat urval).

 2. efterställd fordran

  efterställd fordran, fordran som vid konkurs ger utdelning först sedan alla andra fordringar blivit täckta.
 3. efterstygn

  efterstygn, efterstyng, ett grundstygn där nålen sticks ner bakom det senaste uppsticket.
 4. eftersträvansvärd

  ef`tersträvansvärd adj. eftersträvansvärt ORDLED: efter-sträv-ans--värd
  Svensk ordbok
 5. efterstava

  ef`terstava verb ~de ~t ORDLED: efter--stav-ar SUBST.: efterstavande, efterstavning
  Svensk ordbok
 6. efterställd

  ef`terställd adj. efterställt ORDLED: efter--ställ-da
  Svensk ordbok
 7. eftersträva

  ef`tersträva verb ~de ~t ORDLED: efter--sträv-ar SUBST.: eftersträvande
  Svensk ordbok
 8. efterstygn

  ef`terstygn subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: efter--stygn-et
  Svensk ordbok