1. eftertanke

  ef`tertanke subst. ~n ORDLED: efter--tank-en
  Svensk ordbok
 2. futurism

  futurism, radikal idé- och kulturströmning i Italien som hade sin största betydelse under 1910-talet, då den även fick efterföljare i andra länder, främst i Ryssland.
 3. meditation

  meditation, övning som omfattar dels psykosomatisk avspänning, dels andlig utveckling.
 4. Tage Danielsson

  Danielsson, Tage, född 5 februari 1928, död 13 oktober 1985, underhållare, filmregissör och författare.
 5. automatisering

  automatisering, införande av steg i en process som gör att processen mer eller mindre går av sig själv.
 6. överhuset

  överhuset, engelska House of Lords, den övre kammaren i det brittiska parlamentet, ursprungligen bestående av andliga lorder (biskopar) och världsliga lorder (pärer, med ärftligt adelskap), från 1876 också höga domare.

 7. Katarina Frostenson

  Frostenson, Katarina, född 5 mars 1953, författare, ledamot av Svenska Akademien 1992–2019; brorsdotter till Anders Frostenson.

 8. grundlagsstiftning

  grundlagsstiftning, lagstiftning som sker i Sverige liksom i de flesta andra länder genom ett mera komplicerat och tidskrävande förfarande än lagstiftning i allmänhet.
 9. reflexion

  reflexion, noggrann eftertanke eller fundering.
 10. mimamsa

  mimamsa , mīmāṃsā (sanskrit, ungefär ’noggrann eftertanke’), indisk filosofisk riktning inom hinduismen.