1. EG

  EG, dels 1958–93 förkortning för Europeiska gemenskaperna, samlingsbenämning på de tre västeuropeiska samarbetsorganisationerna Europeiska kol- och stålgemenskapen (”Kol- och stålgemenskapen”, EKSG), Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) samt Europeiska kärnenergigemenskapen (EURATOM); dels sedan Unionsfördraget trädde i kraft 1 november 1993 förkortning för Europeiska gemenskapen, tidigare benämnd Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).
 2. EG-domstolen

  EG-domstolen, Europeiska gemenskapernas domstol, tidigare benämning på EU-domstolen.
 3. EG

  EG är nationalitetsbeteckning för Egypten.
 4. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa.

 5. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 6. EG-rätt

  EG-rätt, tidigare namn på EU:s regelverk, se EU-rätt.
 7. kontinent

  kontinent, stor sammanhängande landmassa eller världsdel.
 8. norska

  norska är det språk som talas i Norge.
 9. Danmark

  Danmark är ett land i norra Europa.

 10. isländska

  isländska är det språk som talas på Island.