1. EG

  EG, dels 1958–93 förkortning för Europeiska gemenskaperna, samlingsbenämning på de tre västeuropeiska samarbetsorganisationerna Europeiska kol- och stålgemenskapen (”Kol- och stålgemenskapen”, EKSG), Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) samt Europeiska kärnenergigemenskapen (EURATOM); dels sedan Unionsfördraget trädde i kraft 1 november 1993 förkortning för Europeiska gemenskapen, tidigare benämnd Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).
 2. EG-domstolen

  EG-domstolen är förkortning för Europeiska gemenskapernas domstol och tidigare benämning på EU-domstolen.
 3. EG

  EG, nationalitetsbeteckning för Egypten.
 4. EG-rätt

  EG-rätt, tidigare namn på EU:s regelverk, se EU-rätt.
 5. Egypten

  Egypten, stat huvudsakligen belägen i nordöstra Afrika; även Sinaihalvön i sydvästra Asien ligger inom Egyptens gränser.

 6. norska

  norska är det språk som talas i Norge.
 7. Danmark

  Danmark är ett land i norra Europa.

 8. Europeiska unionen

  Europeiska unionen, förkortas EU, är ett samarbete mellan de flesta länderna i Europa.

 9. isländska

  isländska är det språk som talas på Island.
 10. EMU

  EMU, Economic and Monetary Union, Ekonomiska och monetära unionen, penning- och valutapolitiskt samarbete inom Europeiska unionen (EU), bildat 1 januari 1999.