1. EG

  EG är nationalitetsbeteckning för Egypten.
 2. EG

  EG, dels 1958–93 förkortning för Europeiska gemenskaperna, samlingsbenämning på de tre västeuropeiska samarbetsorganisationerna Europeiska kol- och stålgemenskapen (”Kol- och stålgemenskapen”, EKSG), Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) samt Europeiska kärnenergigemenskapen (EURATOM); dels sedan Unionsfördraget trädde i kraft 1 november 1993 förkortning för Europeiska gemenskapen, tidigare benämnd Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG).
 3. EG-domstolen

  EG-domstolen, Europeiska gemenskapernas domstol, tidigare benämning på EU-domstolen.
 4. EG-rätt

  EG-rätt, tidigare namn på EU:s regelverk, se EU-rätt.
 5. euro-

  euro-, sammansättningsled: europeisk, Europa-; EG-.
 6. imago

  imago, fullbildad, könsmogen insekt.
 7. Jens Otto Krag

  Krag, Jens Otto, född 15 september 1914, död 22 juni 1978, dansk ekonom och politiker (socialdemokrat), partiordförande 1962–72, statsminister 1962–68 och 1971–72.
 8. hibernakel

  hibernakel, detsamma som vinterknopp.
 9. corbiculum

  corbiculum, detsamma som pollenkorg hos humlor och bin.
 10. heretiker

  heretiker, anhängare av en heresi.