1. egalitär

  egalitär, kännetecknad av eller inriktad på jämlikhet.
 2. egalitetsprincipen

  egalitetsprincipen, folkrättslig princip som slår fast staters likställdhet och suveräna rätt att styra sin egen utveckling.
 3. egaliseringsmedel

  egaliseringsmedel, typ av textilhjälpmedel som används vid färgning.
 4. Egatiska öarna

  Egatiska öarna, se Egadiska öarna.
 5. Egadiska öarna

  Egadiska öarna, Egatiska öarna, italienska Isole Egadi, italiensk ögrupp vid Siciliens västspets; 43,5 km 2, 2 800 invånare (2010).
 6. egard

  ega´rd subst. ~en ORDLED: egard-en
  Svensk ordbok
 7. egal

  ega´l adj. ~t ORDLED: eg-al
  Svensk ordbok
 8. egalitet

  egalite´t subst. ~en ORDLED: eg-al-itet-en
  Svensk ordbok
 9. egalisera

  egalise´ra verb ~de ~t ORDLED: eg-al-is-er-ar SUBST.: egaliserande, egalisering
  Svensk ordbok
 10. egalitär

  egalitä´r adj. ~t ORDLED: eg-al-it-är
  Svensk ordbok