1. egal

  ega´l adj. ~t ORDLED: eg-al
  Svensk ordbok
 2. egalitetsprincipen

  egalitetsprincipen, folkrättslig princip som slår fast staters likställdhet och suveräna rätt att styra sin egen utveckling.
 3. egalitär

  egalitär, kännetecknad av eller inriktad på jämlikhet.
 4. egaliseringsmedel

  egaliseringsmedel, typ av textilhjälpmedel som används vid färgning.
 5. egalisera

  egalise´ra verb ~de ~t ORDLED: eg-al-is-er-ar SUBST.: egaliserande, egalisering
  Svensk ordbok
 6. egalitet

  egalite´t subst. ~en ORDLED: eg-al-itet-en
  Svensk ordbok
 7. egalitär

  egalitä´r adj. ~t ORDLED: eg-al-it-är
  Svensk ordbok
 8. Kunskapspriset

  Kunskapspriset, pris instiftat av NE Nationalencyklopedin AB och utdelat årligen 2002–2011 till framstående kunskapsspridare.

 9. Somaliland

  Somaliland, område på Afrikas horn i östra Afrika, sedan 18 maj 1991 ensidigt utropad stat; 137 600 km 2, ca 4 miljoner invånare (2010). På grund av det politiska läget är statistiska uppgifter mycket osäkra.
 10. ekvation

  ekvation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ekv-at-ion-en
  Svensk ordbok