1. egal

  ega´l adj. ~t ORDLED: eg-al
  Svensk ordbok
 2. Kunskapspriset

  Kunskapspriset, pris instiftat av NE Nationalencyklopedin AB och utdelat årligen 2002–2011 till framstående kunskapsspridare.

 3. Somaliland

  Somaliland, område på Afrikas horn i östra Afrika, sedan 18 maj 1991 ensidigt utropad stat; 137 600 km 2, ca 4 miljoner invånare (2010). På grund av det politiska läget är statistiska uppgifter mycket osäkra.
 4. ekvation

  ekvation [-ʃo´n] subst. ~en ~er ORDLED: ekv-at-ion-en
  Svensk ordbok
 5. egalisera

  egalise´ra verb ~de ~t ORDLED: eg-al-is-er-ar SUBST.: egaliserande, egalisering
  Svensk ordbok
 6. likgiltig

  li`kgiltig adj. ~t ORDLED: lik--gilt-ig
  Svensk ordbok