1. Grekland

  Grekland, stat i sydöstra Europa.

 2. Europa

  Europa, jordens minsta världsdel efter Oceanien, utgörande 1/5 av kontinenten Eurasien.

 3. Egeiska havet

  Egeiska havet, grekiska Aigaíon Pélagos, turkiska Ege Deniz, del av Medelhavet mellan den grekiska halvön och Mindre Asiens västkust. Egeiska havet begränsas i norr av den makedoniska kusten.
 4. Athen

  Athen, Aten, grekiska Athēnai, nygrekiska Athinai, huvudstad och största stad i Grekland; 753 500 invånare (2010), i storstadsområdet 3,8 miljoner.
 5. Afrodite

  Afrodite, kärlekens och fruktbarhetens gudinna i det antika Grekland.
 6. egeisk kultur

  egeisk kultur, samlingsbenämning på bronsålderskulturerna under andra och tredje årtusendena f.Kr. på grekiska fastlandet, Kreta, öarna i Egeiska havet samt Troja.
 7. kanal

  kanal, konstgjord vattenväg för fartyg (sjöfarts- eller trafikkanal), för vatten till eller från ett kraftverk (kraftverkskanal) eller för torrläggning eller bevattning (dränerings- respektive bevattningskanal).
 8. Balkanhalvön

  Balkanhalvön, vardagligt Balkan, den östligaste av Sydeuropas halvöar.
 9. Egeiska öarna

  Egeiska öarna, nygrekiska Nisoi Aigaiou, sammanfattande namn på öarna i Egeiska havet.
 10. Bysantinska riket

  Bysantinska riket, senantik och medeltida statsbildning med tyngdpunkt i östra medelhavsområdet.