1. egenskap

  egenskap, grundläggande ontologisk term som vanligen förutsätter en åtskillnad mellan å ena sidan ting och individer, å andra sidan egenskaper eller kvaliteter som tingen och individerna besitter och som tillsammans bestämmer deras individualitet.
 2. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 3. egenfrekvens

  egenfrekvens, antalet svängningar per sekund hos en konstruktion som får svänga fritt.
 4. egenvärde

  egenvärde, matematisk term.
 5. egenvård

  egenvård, de åtgärder som den enskilde själv kan vidta vid enkla och vanliga symtom, sjukdomar och skador.

 6. egenmäktigt förfarande

  egenmäktigt förfarande, tillgreppsbrott.
 7. såsom för egen skuld

  såsom för egen skuld, uttryck som används i borgensåtagande.
 8. Egentliga Östersjön

  Egentliga Östersjön, den del av Östersjön som begränsas av Bälthavet, Öresund, Ålands hav, Finska viken och Rigaviken.
 9. egenspänning

  egenspänning, spänning i en obelastad konstruktion som kan uppstå vid tillverkningen, t.ex. valsning.
 10. egentid

  egentid, i fysiken den tid som mäts av en klocka som följer med i ett föremåls rörelse.