1. egen

  e`gen adj. eget egna ORDLED: egn-are
  Svensk ordbok
 2. såsom för egen skuld

  såsom för egen skuld, uttryck som används i borgensåtagande.
 3. handlande mot egen rättssfär

  handlande mot egen rättssfär, gärningar som riktar sig enbart mot gärningsmannen själv, t.ex. att skada sig själv eller sin egendom, vilket brukar anges som en särskild grund för rättsenlighet.
 4. egenföretagare

  egenföretagare, person som driver en egen affärsverksamhet.
 5. egenfrekvens

  egenfrekvens, antalet svängningar per sekund hos en konstruktion som får svänga fritt.
 6. egenkyrka

  egenkyrka (av tyska Eigenkirche), på svenska även privatkyrka, kyrka ägd av enskild (lekman eller andlig person), av en institution eller, som ofta i Norden, av en bondemenighet.
 7. egenterapi

  egenterapi, sådan psykoterapi som en blivande eller yrkesverksam psykoterapeut genomgår i syfte att bli klarare över sina egna reaktioner och problem.
 8. egenfärg

  egenfärg, inom astronomin den färg (eller det färgindex) en stjärna har innan strålningen från den påverkats av interstellär materia.
 9. egendomsförsäkring

  egendomsförsäkring, sammanfattande benämning på sådant försäkringsskydd inom företags-, fastighets-, hem- och villaförsäkring som avser egendom till skillnad från skydd mot skadeståndskrav (ansvarsförsäkring) och mot inkomstförlust (avbrotts- och förmögenhetsbrottsförsäkring).
 10. egenspänning

  egenspänning, spänning i en obelastad konstruktion som kan uppstå vid tillverkningen, t.ex. valsning.