1. egenskap

  egenskap, grundläggande ontologisk term som vanligen förutsätter en åtskillnad mellan å ena sidan ting och individer, å andra sidan egenskaper eller kvaliteter som tingen och individerna besitter och som tillsammans bestämmer deras individualitet.
 2. egennamn

  egennamn, namn, ord eller ordförbindelse som betecknar en enskild individ eller ett individuellt begrepp.
 3. egenvärde

  egenvärde, matematisk term.
 4. egenfrekvens

  egenfrekvens, antalet svängningar per sekund hos en konstruktion som får svänga fritt.
 5. handlande mot egen rättssfär

  handlande mot egen rättssfär, gärningar som riktar sig enbart mot gärningsmannen själv, t.ex. att skada sig själv eller sin egendom, vilket brukar anges som en särskild grund för rättsenlighet.
 6. Egentliga Östersjön

  Egentliga Östersjön, den del av Östersjön som begränsas av Bälthavet, Öresund, Ålands hav, Finska viken och Rigaviken.
 7. egenmäktigt förfarande

  egenmäktigt förfarande, tillgreppsbrott.
 8. såsom för egen skuld

  såsom för egen skuld, uttryck som används i borgensåtagande.
 9. förvärvad egenskap

  förvärvad egenskap, drag i byggnad eller beteende som en individ i sin livstid utvecklar till följd av sin livsföring.
 10. fotosyntes

  fotosyntes är när växter och alger bildar glukos (en typ av socker) av koldioxid och vatten.