1. egenavgift

  egenavgift, en form av avgift för finansiering av bl.a. den allmänna försäkringen.
 2. egenavgift

  e`genavgift subst. ~en ~er ORDLED: egen--av-gift-en
  Svensk ordbok
 3. kollektiva avgifter

  kollektiva avgifter, skatter och avgifter som betalas av arbetsgivare (arbetsgivaravgift) och egenföretagare (egenavgift) i förhållande till företagets lönesumma respektive den egna arbetsinkomsten.
 4. socialavgift

  socialavgift, avgift för socialförsäkringar och vissa andra förmåner.
 5. San Marino

  San Marino, stat på Apenninska halvön, södra Europa.

 6. riksfärdtjänst

  riksfärdtjänst, ekonomiskt stöd för personer med funktionshinder, t.ex. rullstolsburna och blinda.
 7. socialförsäkringar

  socialförsäkringar, av staten organiserade eller reglerade försäkringssystem, avsedda för alla eller större grupper av landets invånare.
 8. Tjeckien

  Tjeckien, stat i Centraleuropa.

 9. skattepolitik

  skattepolitik, den politik staten väljer för beskattningens utformning inom dess domvärjo.
 10. arbetsmarknadspolitik

  arbetsmarknadspolitik, sammanfattande benämning på i första hand statens åtgärder för att främja sysselsättningen, motverka arbetslösheten och förbättra arbetsmarknadens funktionssätt.