1. egendomslös

  e`gendomslös adj. ~t ORDLED: egen-doms--lös
  Svensk ordbok
 2. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 3. Pierre Petrus Valdes

  Valdes, Pierre ( Petrus), död före 1218, en rik köpman i Lyon, Frankrike, som genom en religiös upplevelse (ca 1174) greps av det evangeliska fattigdomsidealet.
 4. sannyasin

  sannyasin, sannyāsin, ’världsförsakare’ i hinduisk tradition, dvs. en person som symboliskt dött bort från världen och samhället och lever som egendomslös, kringvandrande asket, frigjord från sociala och rituella förpliktelser.
 5. ashrama

  ashrama, āśrama (sanskrit, ’avskild plats’), enligt hinduisk rättstradition ett levnadsstadium för män ur de tre högre stånden.
 6. klarissor

  klarissor, Franciskus ”andra orden”, grundad 1212 av honom och Klara av Assisi.
 7. proletariat

  proletariat, historisk-filosofiskt begrepp: de egendomslösa arbetarna som kollektiv.
 8. carpetbaggers

  carpetbaggers, i USA använd nedsättande benämning på egendomslösa lycksökare.
 9. inhyseshjon

  inhyseshjon, inhysesfolk , förr en del av jordbruksbefolkningen som inte ägde jord och som betecknades som en underklass inom allmogen.
 10. Fabius Maximus

  Fabius Maximus ( Quintus Fabius Maximus Rullianus), romersk fältherre och statsman, fem gånger konsul 322–295 f.Kr., diktator 315 och princeps senatus; jämför släktartikel Fabius.