1. egendomslös

  e`gendomslös adj. ~t ORDLED: egen-doms--lös
  Svensk ordbok
 2. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 3. proletariat

  proletariat, historisk-filosofiskt begrepp: de egendomslösa arbetarna som kollektiv.
 4. jainism

  jainism, jinism, indisk religion.
 5. legion

  legion, ytterst benämning på det äldsta Roms uppbåd av stamkrigare, senare den högsta administrativa och taktiska enheten i den romerska armén.
 6. Franciskanorden

  Franciskanorden, de olika ordensgemenskaper som åberopar sig på Franciskus av Assisi och hans ordensregel från år 1223.
 7. arbetare

  arbetare, benämning på en person som utför ett arbete, även om alla som arbetar inte betecknas som arbetare.

 8. buddhism

  buddhism, en ursprungligen indisk religion som har buddhan Shakyamuni (Siddhartha Gautama, ofta kallad Buddha) som en av sina grundare och som förebild; det centrala i dess lära är att man genom att överge världen kan nå fram till befrielse från lidandet (dvs. lidandet i återfödelsernas kretslopp).
 9. romerska riket

  romerska riket, benämning på den antika statsbildning som utgick från staden Rom och utvecklades till ett av världshistoriens mäktigaste imperier.

 10. Marius

  Marius ( Gajus Marius), född ca 157, död 13 januari 86 f.Kr., romersk fältherre och statsman.