1. egentligen

  egen´tligen adv. ORDLED: egent-lig-en
  Svensk ordbok
 2. näringsväv

  näringsväv, sammanknutna näringskedjor i ett ekosystem.
 3. evolution

  evolution, inom biologin förändring (utveckling) av organismernas ärftliga egenskaper över tiden.
 4. Vietnamkriget

  Vietnamkriget, 1957–75, hade sin bakgrund i det s.k. Indokinakriget 1946–54 vilket ledde till att Vietnam blev självständigt men delades längs 17:e breddgraden i ett kommunistiskt styrt Nordvietnam under ledning av Hô Chi Minh och ett USA-orienterat Sydvietnam där Ngô Đinh Diêm 1955 blev president.

 5. periodiska systemet

  periodiska systemet, den tabell över grundämnen (element) som uppställdes sedan deras kemiska och fysikaliska egenskaper på 1860-talet befunnits variera periodiskt med atomvikten.

 6. Big Ben

  Big Ben, populär benämning på klocktornet i norra gaveln på parlamentshuset i London.

 7. art

  art, species, enhet som omfattar individer som är nära besläktade och/eller kan fortplanta sig med varandra.
 8. renässans

  renässans, stil inom konst och litteratur eller epok inom den västerländska historien.
 9. nirvana

  nirvana, nirvāṇa, inom buddhismen det högsta målet för religiös strävan.
 10. tajga

  tajga, taiga, en av barrskog dominerad nordlig (boreal) zon runt nästan hela jorden.