1. Egersund

  Egersund, tätort och administrativt centrum i Eigersunds kommun, Rogaland fylke, sydvästra Norge, 70 km sydöst om Stavanger; 11 542 invånare (2012).
 2. Eger

  Eger, tyska Erlau, stad i norra Ungern; 53 900 invånare (2017).

 3. Eger

  Eger , det tyska namnet på staden Cheb och floden Ohře i Tjeckien.
 4. Egersunds Fayancefabrik

  Egersunds Fayancefabrik, egentligen A/S Egersunds Fayancefabriks Co., norsk keramikfabrik i Egersund, sydvästra Norge, anlagd 1847.
 5. Egersundsbanken

  Egersundsbanken, fiskebank 30–40 sjömil sydväst om Egersund på norska västkusten.
 6. Egeria

  Egeria, italisk källnymf, till följd av sitt samband med Diana-kulten dyrkad som barnbördsgudinna, först i Aricia sydöst om Rom, sedermera också i Rom, där hennes kultplats var en lund utanför Porta Capena.
 7. Egeria

  Egeria, Aetheria, Etheria, i äldre litteratur även kallad Silvia, högättad dam på 300-talet, troligen en spansk nunna.
 8. Elbe

  Elbe, flod i Mellaneuropa.
 9. Søren Egerod

  Egerod, Søren, 1923–95, dansk språkforskare, professor i östasiatiska språk vid Köpenhamns universitet 1958–93.
 10. Nils Egerbrandt

  Egerbrandt, Nils, 1927–2005, serieskapare.