1. eget kapital

  eget kapital, det kapital i ett bolag som t.ex. aktieägarna satsat samt de vinster som inte delats ut utan behållits i bolaget.
 2. Ett eget rum

  Ett eget rum, A Room of One’s Own, feministisk essä av den brittiska författaren Virginia Woolf, publicerad 1929.

 3. lagen om eget boende

  lagen om eget boende, ebolagen, bestämmelser om bistånd och boende för asylsökande med flera.

 4. arv och eget

  arv och eget, Kungl. Maj:ts gods , senare även kallat gustavianska arvegodsen, var ursprungligen Gustav Vasas privata godsinnehav.
 5. starta-eget-bidrag

  starta-eget-bidrag, arbetsmarknadspolitisk stödåtgärd, se stöd vid start av näringsverksamhet.
 6. Virginia Woolf

  Woolf, född Stephen, Virginia, född 25 januari 1882, död 28 mars 1941, brittisk författare.

 7. upplysningen

  upplysningen, intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike.
 8. eget tryck

  eget tryck, E.T., påskrift på grafiskt blad vilken anger att konstnären själv är tryckare.
 9. ungdomsspråk

  ungdomsspråk, sammanfattande benämning på det samtalsspråk som används av ungdomar i tonåren, framför allt i samtal med jämnåriga.
 10. galax

  galax, stjärnsystem, gravitationellt sammanhållet system av stjärnor, gas- och stoftmoln, liknande vårt eget stjärnsystem, Vintergatan.