1. egnahemslån

  egnahemslån, statliga lån som 1905–48 utgick till mindre bemedlade familjer för att stödja deras köp av antingen enbart bostad eller bostad förenad med jord- eller skogsbruk i syfte att motverka utflyttning från landsbygden och öka landets självförsörjning på jordbruksprodukter.
 2. egnahem

  egnahem, ursprungligen främst friliggande enfamiljshus på landsbygden, uppförda med stöd av egnahemslån; numera allmän benämning på småhus bebodda av ägaren, till skillnad från dels småhus som upplåtes med hyres- eller bostadsrätt, dels ägarlägenheter i flerbostadshus.
 3. egnahemsrörelsen

  egnahemsrörelsen, landsbygdspolitisk strömning omkring sekelskiftet 1900 och framåt, inriktad på att främja uppförandet av egnahem för mindre bemedlade jordbrukarhushåll.
 4. egnahem

  egnahem´ subst. ~met, plur. ~, best. plur. ~men ORDLED: egna--hemm-et
  Svensk ordbok
 5. Burlövs Egnahem

  Burlövs Egnahem, tätort i Burlövs kommun, Skåne (Skåne län), 2 km söder om Åkarp; 563 invånare (2016).

 6. Thorbjørn Egner

  Egner, Thorbjørn, 1912–90, norsk författare, visdiktare och illustratör.
 7. Hans G Egnér

  Egnér, Hans Gabriel, 1896–1989, lantbrukskemist, laborator vid Lantbrukshögskolan 1932–63; professors namn 1958.
 8. Staffan Göthe

  Göthe, Staffan, född 1944, skådespelare och sedan mitten av 1970-talet en av Sveriges främsta och mest spelade dramatiker.
 9. Klas Klättermus

  Klas Klättermus är huvudfigur i en berättelse av den norske författaren Thorbjørn Egner: Klas Klättermus och de andra djuren i Hackebackeskogen.
 10. Joakim von Anka

  Joakim von Anka, engelska Scrooge McDuck eller Uncle Scrooge, seriefigur, Kalle Ankas snåle och sagolikt rike farbror i Disneyserierna.