1. romantik

  romantik, kulturströmning som genomsyrade västerländskt tänkande och skapande från slutet av 1700-talet till mitten av 1800-talet.
 2. blues

  blues, musiktradition med ursprung i den afroamerikanska kulturen i USA:s sydstater, i synnerhet Mississippi, Texas, Louisiana och Georgia.

 3. globalisering

  globalisering, förändringsprocess varigenom stater och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden.
 4. kapitalism

  kapitalism, ekonomiskt system där produktionsmedlen företrädesvis befinner sig i privat ägo och där produktionen regleras av marknadskrafterna.
 5. socialism

  socialism, benämning på såväl en uppsättning politiska ideal som rörelser eller partier som arbetar för att förverkliga dessa ideal.
 6. identitet

  identitet, självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ.
 7. Mary Wollstonecraft

  Wollstonecraft, Mary, född 27 april 1759, död 10 september 1797, brittisk feminist, författare och filosof.
 8. proteiner

  proteiner, tidigare kallade äggviteämnen, makromolekyler uppbyggda av aminosyror sammanbundna till kedjor.
 9. historiebruk

  historiebruk innebär användande av historia på olika sätt. 

 10. massmedier

  massmedier, tekniska medier och medieorganisationer som förmedlar information eller underhållning till en stor publik.