1. ego

  ego, i studiet av släktskapsterminologier ”talaren”, dvs. den person som används som utgångspunkt för de relationer som termerna motsvarar.
 2. ego

  ego, länge använd term i filosofi och psykologi som beteckning för det enhetliga i människans psyke.
 3. ego

  e´go subst. ~t ORDLED: eg-ot
  Svensk ordbok
 4. Ego Boy

  Ego Boy, 1967–74, travhäst (hingst).
 5. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 6. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 7. egocentrism

  egocentrism betecknar i Jean Piagets utvecklingspsykologi en oförmåga hos det lilla barnet att föreställa sig ett annat perspektiv än sitt eget.
 8. egocentrisk

  egocentrisk är en person som sätter sig själv i centrum i många sammanhang.
 9. Egon

  Egon, mansnamn, motsvarande dels grekiska Aigon, en bildning till aix ’get’, dels fornhögtyska Egwin ( Egino).
 10. egoistisk

  egoistisk är en självisk person som roffar åt sig av det som finns utan att tänka på andra.