1. ego

  ego, länge använd term i filosofi och psykologi som beteckning för det enhetliga i människans psyke.
 2. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 3. egocentrism

  egocentrism betecknar i Jean Piagets utvecklingspsykologi en oförmåga hos det lilla barnet att föreställa sig ett annat perspektiv än sitt eget.
 4. ego

  ego, i studiet av släktskapsterminologier ”talaren”, dvs. den person som används som utgångspunkt för de relationer som termerna motsvarar.
 5. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 6. egocentrisk

  egocentrisk är en person som sätter sig själv i centrum i många sammanhang.
 7. Egon Schiele

  Schiele, Egon, 1890–1918, österrikisk tecknare och målare.
 8. egoistisk

  egoistisk är en självisk person som roffar åt sig av det som finns utan att tänka på andra.
 9. Egon

  Egon, mansnamn, motsvarande dels grekiska Aigon, en bildning till aix ’get’, dels fornhögtyska Egwin ( Egino).
 10. Egon Kjerrman

  Kjerrman, Egon, 1920–2007, kapellmästare, kompositör och arrangör.