1. egocentricitet

  egocentricite´t subst. ~en ORDLED: ego-centr-ic-itet-en
  Svensk ordbok
 2. Axel Jensen

  Jensen, Axel, 1932–2003, norsk författare.
 3. kontaktbehov

  kontaktbehov, individens behov av mänsklig kontakt för att kunna utveckla en social förmåga, ersätta egocentricitet med gemenskap, känna ansvar och solidaritet.
 4. Sarah Bernhardt

  Bernhardt, Sarah, egentligen Rosine Bernard, född 22 eller 23 september 1844, död 26 mars 1923, fransk skådespelerska.

 5. moralutveckling

  moralutveckling, barnets psykiska utveckling som gäller förmågan att uppfatta om handlingar är moraliskt riktiga eller inte.
 6. jag

  2jag subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: jag-et
  Svensk ordbok
 7. egen

  e`gen adj. eget egna ORDLED: egn-are
  Svensk ordbok