1. egoist

  egois´t subst. ~en ~er ORDLED: ego-ist-en
  Svensk ordbok
 2. egoistisk

  egoistisk är en självisk person som roffar åt sig av det som finns utan att tänka på andra.
 3. egoistisk

  egois´tisk adj. ~t ORDLED: ego-ist-isk
  Svensk ordbok
 4. W.C. Fields

  Fields, W.C., egentligen William Claude Dukenfield, 1879–1946, amerikansk komiker.
 5. Bonaventura Tecchi

  Tecchi, Bonaventura, 1896–1968, italiensk författare.
 6. Gabriela Melinescu

  Melinescu, Gabriela, född 1942, rumänsk författare.
 7. George Meredith

  Meredith, George, 1828–1909, brittisk författare.
 8. Ulla Isaksson

  Isaksson, Ulla, född Lundberg, 1916–2000, författare.
 9. Demosthenes

  Demosthenes, född 384 f.Kr., död 12 oktober 322 f.Kr., athensk vältalare och statsman.
 10. massamhälle

  massamhälle, term använd för att karakterisera stora politisk-ekonomiska enheter, t.ex. nationalstater, i vilka traditionella, lokalt förankrade särdrag av religiöst, etniskt, kulturellt eller klassmässigt slag minskat i betydelse och ersatts av storskaliga, byråkratiserade, opersonliga organisationsformer, t.ex. fackföreningar och konsumentsammanslutningar.