1. egoistisk

  egoistisk är en självisk person som roffar åt sig av det som finns utan att tänka på andra.
 2. egoistisk

  egois´tisk adj. ~t ORDLED: ego-ist-isk
  Svensk ordbok
 3. Eros

  Eros var en grekisk kärleksgud.
 4. Bernard de Mandeville

  Mandeville, Bernard de, 1670–1733, nederländsk-brittisk filosof och läkare.
 5. En julsång på prosa

  En julsång på prosa, A Christmas Carol, den första av den engelske författaren Charles Dickens julberättelser, publicerad i december 1843.

 6. Röda rummet

  Röda rummet, roman av August Strindberg, utgiven 1879.

 7. självmord

  självmord, suicid, avsiktlig självdestruktiv handling som leder till döden.
 8. egoism

  egoism, egenkärlek, själviskhet, inställningen att det främsta målet för envars handlande är att befrämja sitt eget intresse i så hög grad som möjligt, och andras intresse bara när detta gagnar ens egenintresse.
 9. Anthony Ashley Cooper Shaftesbury

  Shaftesbury, Anthony Ashley Cooper, från 1699 Earl av Shaftesbury (Lord Shaftesbury), 1671–1713, engelsk filosof och författare, sonson till Anthony Ashley Cooper Shaftesbury (1621–83).
 10. Anita Brookner

  Brookner, Anita, 1928–2016, brittisk författare och konsthistoriker.