1. Egon Schiele

  Schiele, Egon, 1890–1918, österrikisk tecknare och målare.
 2. Egon

  Egon, mansnamn, motsvarande dels grekiska Aigon, en bildning till aix ’get’, dels fornhögtyska Egwin ( Egino).
 3. statistisk hypotesprövning

  statistisk hypotesprövning, metod att med statistiska test empiriskt pröva hypoteser formulerade i termer av en statistisk modell för data.
 4. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.
 5. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 6. Egon Eiermann

  Eiermann, Egon, 1904–70, tysk arkitekt.
 7. ekologisk psykologi

  ekologisk psykologi, en teoretisk riktning inom psykologin som hävdar miljöns betydelse för förståelsen av beteende och varseblivning.
 8. Wienskolan

  Wienskolan, tyska Wiener Schule, andra wienskolan, benämning på den tonsättargrupp som bildades kring Arnold Schönberg, t.ex. Alban Berg, Anton von Webern och Egon Wellesz (1885–1974), och som på 1910- och 20-talen blev banbrytande för expressionism och tolvtonsteknik.
 9. Egon von Eickstedt

  Eickstedt, Egon von, 1892–1965, tysk antropolog och etnograf, professor i Breslau från 1936.
 10. Palmekommissionen

  Palmekommissionen, Den oberoende kommissionen för nedrustnings- och säkerhetsfrågor, en oberoende internationell expertkommission för nedrustnings- och säkerhetsfrågor under ordförandeskap av Olof Palme.