1. Egon Schiele

  Schiele, Egon, 1890–1918, österrikisk tecknare och målare.
 2. Egon Kjerrman

  Kjerrman, Egon, 1920–2007, kapellmästare, kompositör och arrangör.
 3. Egon

  Egon, mansnamn, motsvarande dels grekiska Aigon, en bildning till aix ’get’, dels fornhögtyska Egwin ( Egino).
 4. reportage

  reportage, anskaffning av nyheter för olika massmediers räkning (”vara ute på reportage”) samt den genre i vilken dessa nyheter presenteras.
 5. Egon Eiermann

  Eiermann, Egon, 1904–70, tysk arkitekt.
 6. Egon Brunswik

  Brunswik, Egon, 1903–55, ungersk psykolog, verksam först i Wien, sedan i USA där han var professor vid University of California, Berkeley, 1935–55.
 7. statistisk hypotesprövning

  statistisk hypotesprövning, metod att med statistiska test empiriskt pröva hypoteser formulerade i termer av en statistisk modell för data.
 8. namnlängd

  namnlängd, almanackans namnlängd, ursprungligen de i den katolska kyrkan dyrkade helgonens namn vilkas minnesdagar utmärktes i almanackan.
 9. Egon Erwin Kisch

  Kisch, Egon Erwin, 1885–1948, tjeckisk (tyskspråkig) journalist och författare.
 10. ekologisk psykologi

  ekologisk psykologi, en teoretisk riktning inom psykologin som hävdar miljöns betydelse för förståelsen av beteende och varseblivning.