1. ego

  ego, i studiet av släktskapsterminologier ”talaren”, dvs. den person som används som utgångspunkt för de relationer som termerna motsvarar.
 2. ego

  ego, länge använd term i filosofi och psykologi som beteckning för det enhetliga i människans psyke.
 3. alter ego

  alter ego, (någons) andra jag, ställföreträdare, t.ex. en person i ett litterärt verk vilken fungerar som författarens språkrör.
 4. Ego Boy

  Ego Boy, 1967–74, travhäst (hingst).
 5. ego

  e´go subst. ~t ORDLED: eg-ot
  Svensk ordbok
 6. alter ego

  alter ego [al´ter e´go] subst., ingen böjning, neutr. ORDLED: alt-er ego
  Svensk ordbok
 7. Grayson Perry

  Perry, Grayson, född 1960, brittisk konstnär.
 8. Jacques Tati

  Tati (egentligen Tatischeff), Jacques, 1907–82, fransk filmregissör och skådespelare.
 9. Ernest Jones

  Jones, Ernest, 1879–1958, brittisk läkare och psykoanalytiker, verksam i USA och Storbritannien.
 10. gregoriansk sång

  gregoriansk sång, gregorianik, sammanfattande benämning på den enstämmiga solo- och körsång som sedan senantiken varit en integrerad del i det romersk-katolska gudstjänstlivet.