1. ehuru

  ehu`ru konj. ORDLED: e-huru
  Svensk ordbok
 2. laga skifte

  laga skifte, benämning på det skiftessystem för jord som infördes genom 1827 års skiftesstadga.
 3. James Cook

  Cook, James, född 27 oktober 1728, död 14 februari 1779, brittisk kommendör och upptäcktsresande.

 4. Cicero

  Cicero (Marcus Tullius Cicero), född 106 f.Kr., död 7 december 43 f.Kr., romersk talare, författare och politiker, bror till Quintus Tullius Cicero.

 5. kalori

  kalori, ickemetrisk energienhet med beteckningen cal och den i Sverige förekommande förkortningen kal.
 6. enskifte

  enskifte, benämning på det skiftessystem för jord som började genomföras i Sverige i slutet av 1700-talet och början av 1800-talet.
 7. idé

  idé förekommer som filosofisk fackterm först hos Platon, där ordet (jämte flera andra) får beteckna tingens eviga och oföränderliga urbilder, som tänks existera ”på en plats bortom himlen”.
 8. svenska

  svenska, nationalspråk i Sverige och modersmål för flertalet svenska medborgare.

 9. Dreyfusaffären

  Dreyfusaffären, fransk rättsskandal som pågick under tolv år (1894–1906) och delade landet i två oförsonliga läger, för och emot Alfred Dreyfus.
 10. Erwin Rommel

  Rommel, Erwin, född 15 november 1891, död 14 oktober 1944, tysk militär, generalfältmarskalk 1942.