1. eiss

  eiss, den med ett halvt tonsteg höjda tonen e, på en klaviatur sammanfallande med tonen född
 2. eiss

  eiss [ej´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: eiss-et
  Svensk ordbok
 3. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.
 4. ters

  ters, musikterm som anger avståndet från en ton till den tredje tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.
 5. Otto Eissfeldt

  Eissfeldt, Otto, 1887–1973, tysk bibelforskare, professor i Gamla Testamentet i Halle 1922–57.