1. eiss

  eiss, den med ett halvt tonsteg höjda tonen e, på en klaviatur sammanfallande med tonen född
 2. eiss

  eiss [ej´s] subst. ~et, plur. ~, best. plur. ~en ORDLED: eiss-et
  Svensk ordbok
 3. harpa

  harpa, stränginstrument, som omfattar en mångfald varianter med olika namn.
 4. Otto Eissfeldt

  Eissfeldt, Otto, 1887–1973, tysk bibelforskare, professor i Gamla Testamentet i Halle 1922–57.
 5. ters

  ters, musikterm som anger avståndet från en ton till den tredje tonen uppåt eller nedåt i en diatonisk skala.