1. ej

  ej´ adv.
  Svensk ordbok
 2. bruksdjur

  bruksdjur, bruksbesättning, vanligen ej stambokförda djur.
 3. stridsfartyg

  stridsfartyg, örlogsfartyg, avsett för egentliga stridsuppgifter, således ej t.ex. trängfartyg.
 4. balansrelation

  balansrelation, myndighets förteckning över de ej avgjorda ärenden som kvarstår vid kalenderårets utgång.
 5. blottning

  blottning, i geologin mindre område där berggrunden ej täcks av lösa jordlager.
 6. diffus

  diffus, utbredd, ej klart begränsad; oklar, obestämd.
 7. fetvadd

  fetvadd, ej avfettad vadd av bomullsfröhår. Den användes förr ofta som värmeomslag inom sjukvården.
 8. nolens volens

  nolens volens (latin), vare sig man vill eller ej.
 9. lump

  lump, inom skogsbruket en till gagnvirke oduglig stamdel, dock ej topp, som avlägsnats från fällt träd.
 10. écrusilke

  écrusilke , ej avkokt råsilke där limämnet, sericin, gjorts olösligt genom behandling med t.ex. formalin.